Predstavitev na 60. obletnici Gasilske zveze Žalec

Predstavitev na 60. obletnici Gasilske zveze Žalec

S predstavitvijo dejavnosti smo sodelovali na 60. obletnici Gasilske zveze Žalec. Dogodek se je odvijal dne 26.6.2015 v popoldanskih urah v centru Žalca. Poleg nas so na predstavitvi sodelovali tudi predstavniki drugih služb, ki sodelujemo v okviru Zaščite in reševanja ter Slovenska vojska in Policija.
Gasilci so prikazali tri različne situacije, ob katerih najpogosteje posredujejo: prometna nesreča, ukrepanje ob prisotnosti nevarnih snovi, oživljanje in prva pomoč ob uporabi avtomatskega defibrilatorja.
Ostale službe smo se predstavile ob stojnicah z reklamnim materialom in ob pogovoru z mimoidočimi.