Usposabljanje ERP KDRPCe v Logarski dolini, 13.4. – 16.4.2017

Usposabljanje ERP KDRPCe v Logarski dolini, 13.4. – 16.4.2017

Usposabljanje je bilo namenjeno:

–             ponovitvi znanja o orientaciji;
–             usmerjanju psov na daljavo;
–             iskanje ob poti;
–             iskanju v naravi (pregled terena) – teren za izpit 2. stopnje iskanja v naravi;
–             uporabi radijskih postaj.

Delo na usposabljanju:

Vse dneve smo imeli intenzivne treninge iskanja pogrešanih v naravi v odvisnosti od trenutne usposobljenosti naših članov. Glede na zelo primerno vreme, vse dni je bilo vreme preko dneva suho s temperaturami med 15 in 20 stopinj Celzija, smo bili na terenu preko celotnega dneva. En večer smo obnovili teoretično znanje iz orientacije, ki smo ga naslednji dan nadgradili s praktičnim preskusom v naravi. Prav tako smo ves čas usposabljanja aktivno uporabljali radijske postaje.

V času usposabljanja smo nekajkrat pripravili teren za izpita iskanja pogrešanih oseb v naravi 1. in 2. stopnje za tiste, ki se bodo, ali pa so se že udeležili teh izpitov. Vsekakor pa je teren namenjen izpitu 2. stopnje vedno izziv tudi za tiste, ki imajo izpit te stopnje že opravljen.